Վերացվում են բնակչությանը և երթևեկության մասնակիցներին պատճառվող անհարմարությունները