Հայտարարվել է 8 ճանապարհների հիմնանորոգման մրցույթ

14-10-2022