Հայտարարվել է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի լրացման պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ