Հյուսիս-հարավի Տրանշ-3-ում կատարվում են փոսային նորոգման աշխատանքներ