Հայտարարվել է Տավուշի մարզում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ