Ճանապարհաշինական ծրագրերում մեծ ուշադրություն է դարձվում բնապահպանական խնդիրներին