Հայտարարվել է անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթ