Հայտարարվել է Տ-5-7, /Մ-7/ (Շիրակամուտ)–Լեռնավան (Տ-5-38) ճանապարհի 1.142կմ հատվածի հիմնանորոգման մրցույթ