Իրականացվում է ճանապարհաշինական աշխատանքների և շինանյութերի փորձաքննություն