Տեղադրվել են երթևեկը սահմանափակող ճանապարհային նշաններ‚ անվտանգության տարրեր