Ավարտվել է Մ-2, Նորավան ճանապարհահատվածի վերականգնումը