Հայտարարվել է գծանշման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ