Հայտարարվել է տրանսպորտային օբյեկտների նորոգման մրցույթ