ՏԾԻԿ-ը 2019թ. վերականգնել է մոտ 70.5 կմ ճանապարհ‚ շարունակել է մոտ 98 կմ ճանապարհների վերակառուցման ու հիմնանորոգման աշխատանքները