Վերականգնվել է Տ-5-32-Կաթնաջուր 4.7կմ երկարությամբ ճանապարհը