Հայտարարվել է խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ