Հայտարարվել է 3 ճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ