Սահմանամերձ Չորաթանն այսուհետև կունենա բարեկարգ ճանապարհ