Հայտարարվել է տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ

27-10-2022