Կայացել է ճանապարհային անվտանգության տարածաշրջանային սեմինար