Հանդիպում «ՍՊԵԱ և Այ Ար Դի» ՀՁ ներկայացուցիչների հետ