2019թ. ընթացքում արձանագրվել է 3755 մուտքային և 2817 ելքային գրություն