Ավելցուկային հողագրունտը տեղավորելու առաջարկներ կներկայացվեն