Тендеры

«Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրիե շրջանակներում Ճանապարհային նշանների մատակարարման և տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերում

Категория:
Опубликовано:
Крайний срок: 18-12-2017

Информация доступна на английском или армянском языке.

Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինասավորում Մ2-Կարմրաշեն կմ 0+985-կմ 11+791.50 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

Категория:
Опубликовано:
Крайний срок: 15-12-2017

Информация доступна на английском или армянском языке.

Lifeline Roads Network Improvement Project AF Civil works for rehabilitation of road section M-2 Vaghatin-Shenatagh km 0+000 - km 13+760

Категория:
Опубликовано:
Крайний срок: 15-12-2017

Информация доступна на английском или армянском языке.

Lifeline Roads Network Improvement Project AF

Категория:
Опубликовано:
Крайний срок: 14-12-2017

Информация доступна на английском или армянском языке.

Lifeline Roads Network Improvement Project AF Civil works for rehabilitation of road section M6 – Archis km 0+000 – km 3+671.80

Категория:
Опубликовано:
Крайний срок: 14-12-2017

Информация доступна на английском или армянском языке.