Մարզերում իրականացվում է ճանապարհային անվտանգության կրթության և հանրային իրազեկման արշավ