Հայաստանի ճանապարհային անվտանգության բարելավման ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետությունը և Եվրոպական ներդրումային բանկը (ԵՆԲ) ստորագրել են Հարևանության ներդրումային հարթակի դրամաշնորհային համաձայնագիր՝ Հայաստանի ճանապարհային անվտանգության բարելավման ծրագրի իրականացմանն աջակցելու համար։ Ըստ համաձայնագրի՝ Եվրոպական հանձնաժողովը ծրագիրը կֆինանսավորի մինչև 4,25 միլիոն եվրո ներդրումային դրամաշնորհի չափով։

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային փոխհաղորդակցությունը Հայաստանի տրանսպորտային ցանցի կատարելագործման‚ մասնավորապես՝ ճանապարհային անվտանգության հետ կապված միջոցառումների ներդրմամբ և համապատասխան մարմինների ու շահագրգիռ կողմերի կարողությունների զարգացմանն աջակցելու միջոցով՝ ճանապարհային անվտանգությանն առնչվող միջազգային չափանիշներին հասնելու համար։

Ծրագիրը մեկնարկել է 04.12.2019թ.։

 

Ակնկալվող արդյունքը

  • ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների 46 վթարավտանգ տեղամասերի երթևեկության անվտանգության բարելավման աշխատանքներ։
  • Միջազգային չափանիշներին համապատասխան ճանապարհային անվտանգության աուդիտի վերապատրաստման դասընթացների իրականացում։
  • Մ-6 միջպետական նշանակության ճանապարհների վրա ճանապարհային անվտանգության իրազեկման վահանակների տեղադրում։
  • ՀՀ գործող ճանապարհային անվտանգության ստանադարտների և նորմերի արդիականացման վերաբերյալ առաջարկների փաթեթի մշակում։

 

Իրականացված աշխատանքներ

Ծրագրի մեկնարկից մինչև 2022թ․ ավարտը, կապալառու կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերի համաձայն, բարելավվել և շահագործման են հանձնվել Մ-2, Մ-3, Մ-4, Մ-5, Հ-8, Հ-69/Հ-21 միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների 21 վթարավտանգ տեղամասեր։

Ճանապարհային անվտանգության ՀՀ գործող ստանդարտների և նորմերի արդիականացման վերաբերյալ աշխատաժողովը կազմակերպվել է 2021թ.։ Խորհրդատուի կողմից մշակված փաստաթուղթը ընդունվել է «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կողմից։ 

Ծրագրի շրջանակում իրականացվել է նաև ճանապարհային անվտանգության աուդիտի վերապատրաստման դասընթաց, որի մասնակիցներից 19-ը ստացել են ճանապարհային անվտանգության աուդիտորի որակավորում։

Մ-6 ճանապարհի վրա տեղադրվել է ճանապարհային անվտանգության իրազեկման 2 վահանակ։

 

Ընթացիկ աշխատանքներ

Կապալառու կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրի համաձայն, ներկայում ընթանում են Մ-4, Մ-16 և Հ-30 միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների 10 վթարավտանգ տեղամասերի բարելավման աշխատանքները, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2023թ․ սեպտեմբեր ամսին։

 

Նախատեսվող աշխատանքներ

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև Մ-2, Մ-3, Մ-12, Հ-17 միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների, ինչպես նաև ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորապատի տրանսպորտային հանգույցի (Մ-5/Հ-17 խաչմերուկ) 16 վթարավտանգ տեղամասերի բարելավման աշխատանքներ։ Շինարարական աշխատանքների իրականացման նախագծման աշխատանքներն ավարտվել են, որոնց համաձայն, հաշվի առնելով այդ ճանապարհների վթարավտանգ տեղամասերի առանձնահատկությունները և բնութագրերը՝ նախատեսված են հետիոտնային մայթերի, անցումների և արհեստական անհարթությունների կառուցման, արգելափակոցների տեղադրման, նշագծման, ճանապարհային նշանների,  ջրահեռացման համակարգի բարելավման և այլ աշխատանքներ։

Նախատեսվում է աշխատանքներն ավարտել 2023թ․ վերջին։

 

Իրականացվելիք աշխատանքների ծավալների աճով պայմանավորված՝ ԵՆԲ-ի հետ քննարկումների արդյունքում համաձայնություն է ձեռք բերվել դրամաշնորհային համաձայնագրի ժամկետը երկարաձգել մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ը։