Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր

Ծրագրի  հիմնական նպատակն է` հիմնանորոգել և վերակառուցել Հայաստանի Հանրապետությունը Վրաստանի հետ կապող Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման շուրջ 90կմ ընդհանուր երկարությամբ միջպետական ճանապարհը: 

Մ6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհն սկսվում է Վանաձոր քաղաքից, անցնում է ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերի 33 համայնքներով (167 419 ընդհանուր բնակչությամբ)՝ շարունակվելով մինչև Բագրատաշենի սահմանակետ:

Ծրագիրն իրականացվում է 2 փուլով՝ Վանաձոր-Թումանյան (38,45կմ) և Թումանյան-Բագրատաշենի մաքսային անցակետ (51,74կմ)։

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակել է իտալական «Լոտտի ինժեներիա» կազմակերպությունը՝ Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն: 

 

Ֆինանսավորման աղբյուրները՝

  • 1-ին փուլ (Վանաձոր-Թումանյան, 38,45կմ)՝ Եվրոպական ներդրումային բանկ (51 մլն եվրո) և ՀՀ կառավարություն (10․2 մլն եվրո)
  • 2-րդ փուլ (Թումանյան-Բագրատաշենի մաքսային անցակետ, 51,74կմ)՝ Ասիական զարգացման բանկ (44.04 մլն եվրո) և ՀՀ կառավարություն (10․14 մլն եվրո)։

 

1-ին փուլի շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2016թ․ սեպտեմբերին։ Ճանապարհահատվածը հիմնանորոգվել է և հանձնվել է շահագործման 2018թ․ դեկտեմբերի 24-ին։ Շինաշխատանքների արժեքը կազմել է 19,356 մլրդ դրամ։

 

Կապալառու կազմակերպություններ՝

  • «Արարատ ճանշին ՍՊԸ և Քոնսթրաքշն Քոմփանի Դորլիդեր ՍՊԸ» ՀՁ
  • «Ճանապարհ ՍՊԸ և Կամուրջշին ՓԲԸ» ՀՁ
  • «Կապավոր» ՍՊԸ

Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող ընկերություն՝ «Քոքս Քընսալթ ՋիԷմԲիԷյչ և Էջիս Ինտերնեյշընըլ» ՀՁ

 

2-րդ փուլի շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2018թ․ մայիսի 29-ին։ 

 

Կապալառու կազմակերպություններ՝

  • «Հորիզոն-95 ՍՊԸ և Օբերոսլեր ԿԱՎ Պիետրոս» ՀՁ
  • «Բլաք Սի Գրուփ և ԱԱԲ Պրոեկտ ՍՕԸ» ՀՁ
  • «Սուարդի» ԲԸ

Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող ընկերություն՝ «Սաֆեժ ՍԱՍ և Հիլլ Ինտերնեյշընըլ» համատեղ ձեռնարկություն

 

Աշխատանքների ներկա կարգավիճակը

Աշխատանքների ներկա կարգավիճակը

Ծրագրի շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների անհրաժեշտություն է առաջացել։ Մասնավորապես, կատարվել են մի շարք կարևոր նախագծային փոփոխություններ և լրացուցիչ աշխատանքներ, ինչպիսիք են՝ նախկինում չնախատեսված  շուրջ 910մ կոյուղագծի և 5,8կմ 530մմ տրամագծով ջրագծի կառուցումը, նոր նախագծով կապի օպտիկամանրաթելային մալուխագծերի անցկացումը։ Իրականացվել է ճանապարհի՝ Ալավերդու քաղաքային հատվածի արտաքին լուսավորությունը։ Փոխվել է ճանապարհի 58-րդ կմ-ում ծրագիծը՝ աջակողմյան բարձր ժայռային զանգվածից հեռացնելու նպատակով։ Ավարտական փուլում է Ալավերդի քաղաքի արևմտյան մուտքի երթևեկության անվտանգության բարելավումը։ Լրացուցիչ աշխատանքների շրջանակներում մեկնարկել է նաև Ալավերդի քաղաքի զույգ կամուրջների վերակառուցումը։ 

2022թ․ օգոստոսի 1-ի դրությամբ հիմնանորոգվող 51,74կմ երկարությամբ ճանապարհի 47.08կմ-ի (91%) պատվածքը, ներառյալ ասֆալտբետոնե վերին շերտը, ամբողջությամբ կառուցված է։ 4․66կմ-ում (9%) ճանապարհային հագուստի կառուցման աշխատանքներն ընթացքում են։

Վարկային համաձայնագիր