ՀՕՏ փաստաթղթեր

2012թ. Հայաստանի Հանրապետությունը 45 միլիոն դոլարին համարժեք վարկ է վերցրել Համաշխարհային բանկից՝ իրականացնելու  Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիրը (ԿՆՃԲԾ)։ Ավելի ուշ կառավարությունը դիմել է Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման համար՝ 40 միլիոն դոլարին համարժեք գումարի չափով։ 2019թ. հունվարի 31-ին ՀՀ կառավարությունը երկրորդ անգամ է դիմել լրացուցիչ ֆինանսավորման համար 15 միլիոն դոլար չափով՝ Ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։

Ակնկալվում է, որ լրացուցիչ ֆինանսավորման շնորհիվ հնարավոր կդառնա վերականգնել ևս 60 կմ տեղական և երկրորդային կենսական նշանակության ճանապարհներ՝ այդպիսով ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը հասցնելով մոտ 450 կմ-ի (ընթացիկ երկու վարկերի և առաջարկվող լրացուցիչ ֆինանսավորման միջոցով)։

Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթուղթը պատրաստված է Ծրագրի 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման համար, որը կից ներկայացվում է։

Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթուղթ

 

Մ6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր. Կիսամյակային հաշվետվություններ

 Հուլիս-դեկտեմբեր‚ 2019

 Հունվար-հունիս, 2019

 

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր – Ծրագիր 3, կիսամյակային հաշվետվություններ՝

 Հունվար-հունիս 2019

 

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր – Ծրագիր 2, կիսամյակային հաշվետվություններ՝

 Հունվար-հունիս 2019

 Հունվար-հունիս 2018

 Հուլիս-դեկտեմբեր 2017

 Հունվար-հունիս 2017

 

 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 2 (Աշտարակ – Թալին) ՀՕՏԾ, Ուղղիչ գործողությունների պլան նոր օտարված հողերի համար, հուլիս 2017

Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակ

                 Հավելված 1 

                 Հավելված 2  

Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրեր

Մ6, Վանաձոր–Ալավերդի–Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր

Տրանշ 3 (Թալին-Գյումրի)

              

Տրանշ 2 (Աշտարակ-Թալին)

                Հավելված 1

                Հավելված 2

Գերակա հանրային շահ ճանաչված և օտարման ենթակա հողերի և դրանց սեփականատերերի ցանկ

Մ-6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր

Տրանշ 3 (Թալին-Գյումրի)

Տրանշ 2 (Աշտարակ-Թալին)