ՀՕՏ փաստաթղթեր

2012թ. Հայաստանի Հանրապետությունը 45 միլիոն դոլարին համարժեք վարկ է վերցրել Համաշխարհային բանկից՝ իրականացնելու  Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիրը (ԿՆՃԲԾ)։ Ավելի ուշ կառավարությունը դիմել է Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման համար՝ 40 միլիոն դոլարին համարժեք գումարի չափով։ 2019թ. հունվարի 31-ին ՀՀ կառավարությունը երկրորդ անգամ է դիմել լրացուցիչ ֆինանսավորման համար 15 միլիոն դոլար չափով՝ Ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։

Ակնկալվում է, որ լրացուցիչ ֆինանսավորման շնորհիվ հնարավոր կդառնա վերականգնել ևս 60 կմ տեղական և երկրորդային կենսական նշանակության ճանապարհներ՝ այդպիսով ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը հասցնելով մոտ 450 կմ-ի (ընթացիկ երկու վարկերի և առաջարկվող լրացուցիչ ֆինանսավորման միջոցով)։

Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթուղթը պատրաստված է Ծրագրի 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման համար, որը կից ներկայացվում է։

Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակային փաստաթուղթ

 

Մ6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր. Կիսամյակային հաշվետվություններ

 Հուլիս-դեկտեմբեր 2020

 Հունվար-հունիս 2020

 Հուլիս-դեկտեմբեր‚ 2019

 Հունվար-հունիս, 2019

 

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր – Ծրագիր 3, կիսամյակային հաշվետվություններ՝

 Հունվար-հունիս 2021

 Հուլիս-դեկտեմբեր 2020

 Հունվար-հունիս 2020

 Հուլիս-դեկտեմբեր 2019

 Հունվար-հունիս 2019

 

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր – Ծրագիր 2, կիսամյակային հաշվետվություններ՝

 Հունվար-հունիս 2021

 Հուլիս-դեկտեմբեր 2020

 Հունվար-հունիս 2020

 Հուլիս-դեկտեմբեր 2019

 Հունվար-հունիս 2019

 Հունվար-հունիս 2018

 Հուլիս-դեկտեմբեր 2017

 Հունվար-հունիս 2017

 

 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 2 (Աշտարակ – Թալին) ՀՕՏԾ, Ուղղիչ գործողությունների պլան նոր օտարված հողերի համար, հուլիս 2017

Հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակ

  • Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր – Ծրագիր 4, Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի կառուցման ծրագրի (այսուհետև՝ Ծրագիր) շրջանակներում մշակվել է Տարաբնակեցման շրջանակի նախագիծը՝ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի «Բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականության (2019)» պահանջներին համապատասխան։ Տարաբնակեցման շրջանակը ստացել է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի, Ասիական զարգացման բանկի և Եվրոպական ներդրումային բանկի հավանությունը։ ՏՇ–ն նախատեսվում է կիրառել Ծրագրի հողերի օտարման և տարաբնակեցման գործընթացում: Սիսիան-Քաջարան (Հյուսիս-հարավ միջանցք) ճանապարհահատվածի ծրագիր. Տարաբնակեցման շրջանակ

 

                 Հավելված 1 

                 Հավելված 2  

Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրեր

 

Բագրատաշենի սահմանային հսկողության անցակետի նոր կամրջի շինարարության ծրագիր

Բագրատաշենի սահմանային հսկողության անցակետի նոր կամրջի շինարարության ծրագրի ԿՎԾ՝ Կնեսապայմանների վերականգնման ծրագիր

 

Մ6, Վանաձոր–Ալավերդի–Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր

Տրանշ 3 (Թալին-Գյումրի)

              

Տրանշ 2 (Աշտարակ-Թալին)

                Հավելված 1

                Հավելված 2

Գերակա հանրային շահ ճանաչված և օտարման ենթակա հողերի և դրանց սեփականատերերի ցանկ

 Բագրատաշենի սահմանային հսկողության անցակետի նոր կամրջի շինարարության ծրագիր

ՀՀ կառավարության թիվ 1746-Ա որոշում. ՀՀ և Վրաստանի պետական սահմանների միջև գտնվող Սադախլո-Բագրատաշեն անցման կետի տարածքում՝ Դեբեդ գետի վրա‚ նոր կամրջի օտարման գոտու սահմաններում գտնվող ՀՀ սեփականություն հանդիսացող գույքի քանդման և ապամոնտաժման մասին

Բագրատաշենի սահմանային հսկողության անցակետի նոր կամրջի շինարարության ծրագիր. Տավուշի մարզի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ հանրության գերական շահ ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության 24 սեպտեմբերի 2020 թվականի N 1563-Ն որոշումը

Մ-6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր

Տրանշ 3 (Թալին-Գյումրի)

Տրանշ 2 (Աշտարակ-Թալին)