ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Անկախ մոնիթորինգ

Տրանշ 1

 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր. Հողերի կամավոր նվիրաբերության վերաբերյալ ՀՍԱՀ իրականացման համապատասխանության գնահատման հաշվետվություն (Մարմարաշեն և Բուրաստան)

 

Տրանշ 2

Արտաքին մոնիտորինգի հաշվետվություններ

 Համապատասխանության հաշվետվություն

 Համապատասխանության հաշվետվություն. ենթահատված 1 

 Համապատասխանության հաշվետվություն. ենթահատված 2 

PDF Համապատասխանության հաշվետվություն. ենթահատված 3

 Հետծրագրային ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

 

Տրանշ 3

Արտաքին մոնիտորինգի հաշվետվություններ

 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագիր. Տրանշ-3

 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագիր. ենթահատված 1

 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագիր. ենթահատված 2

 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագիր. ենթահատված 3

  Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագիր. ենթահատված 4 

 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագիր. ենթահատված 5

 

Մ6, ՎանաձորԱլավերդիՎրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր (ԵՆԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող հատված՝ Կմ00+000-Կմ38+450)

PDF ՀՕՏԾ իրականացման Ավարտական հաշվետվություն  29.08.18

 

 

Մ6, ՎանաձորԱլավերդիՎրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր (ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող հատված՝ Կմ38+450 -Կմ90+191)

  Մ6, ՀՕՏԾ իրականացման ավարտական հաշվետվություն,  փուլ-1, 25.05.18

 Մ6, ՀՕՏԾ իրականացման ավարտական հաշվետվություն, փուլ-2, լոտ-1

 Մ6, ՀՕՏԾ իրականացման ավարտական հաշվետվություն, փուլ-2, լոտ-2

 Մ6, ՀՕՏԾ իրականացման ավարտական հաշվետվություն, փուլ-2, լոտ-3

 

 Մ6, ՀՕՏԾ իրականացման Ավարտական հաշվետվություն փուլ-3, լոտ 1. փետրվար 2019թ.

 Մ6, ՀՕՏԾ իրականացման Ավարտական հաշվետվություն փուլ-3, լոտ 2. փետրվար 2019թ. 

  Մ6,ՀՕՏԾ իրականացման Ավարտական հաշվետվություն փուլ-3, լոտ 3. փետրվար 2019թ.